Vaccination inför resan

Här är de vaccinationer som kan behövas inför resan:

Malaria

Malaria sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker.

Difteri

Difteri orsakas av en bakterie som enbart smittar mellan människor, genom kontakt med saliv.

Epidemisk hjärnhinneinflammation

En bakteriesjukdom. Den finns i hela världen men framför allt i delar av Afrika. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

Gula febern

Gula febern är en sjukdom som sprids med myggor.

Hepatit A

Hepatit A är en virussjukdom som framför allt sprids via avföring som förorenat mat och dryck.

Hepatit B

Hepatit B är en virussjukdom som framför allt sprids via blod och vid oskyddat sex.

Japansk hjärninflammation

Sjukdomen sprids via myggor och är mycket ovanlig.

Kolera

Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Du kan skydda dig mot kolera med ett drickbart vaccin.

Mässling

Mässling orsakas av ett virus som är mycket smittsamt.

Polio

Polio smittar via avföring och sprids genom infekterat vatten och avlopp.

Rabies

Rabies orsakas av virus och kan smitta vid kontakt med saliven från ett smittat däggdjur med symtom på rabies, oftast hundar.

Stelkramp

Du riskerar att smittas med stelkramp om ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord.

TBE

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på många håll i Sverige, främst i södra delen.

Tyfoid

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som sprids med mat och dryck.


 Vi önskar dig god hälsa, glädje och lycka till!


skönhetsmedalj 2

Unik besök: 281
Betyg: 4 av 5
Röster: 1
Populäritet: 4.06%
Uppdaterad: 2020-06-19

 
Betygsättning: klicka på stjärnorna.
Logotyp Skönhet