Bild, Dyslexi

Dyslexi är många gånger ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder och du som har dyslexi har svårt att lära dig att läsa och stava.

Symtom

Det här är vanligt om du har dyslexi:
Du kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket.
Du läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel.
Du utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning.
Du skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver.
Du har svårt att stava rätt.
Du kan ha svårt att lära dig rabbla saker som kommer i en följd.
Du kan ha svårt att snabbt komma på vad saker heter även om du vet det. Du undviker ofta lite längre, svårare ord.
Det är svårare för dig att läsa än att höra information.
Du kan även ha andra svårigheter som gör att det blir svårare för dig att lära dig saker, till exempel svårigheter att koncentrera dig eller besvär med att planera och komma igång med saker.

Kontakta barnets lärare och elevhälsan om du tror att ditt barn har dyslexi.

Källa: 1177 Vi önskar dig god hälsa, glädje och lycka till!


skönhetsmedalj 3

Unik besök: 144
Betyg: 3.5 av 5
Röster: 2
Populäritet: 8.22%
Uppdaterad: 2021-09-11

 
Betygsättning: klicka på stjärnorna.
Logotyp Skönhet