Hälsa, tips & råd

Autism innebär inte att du är sjuk eller att det är något fel på dig, utan att du fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. Det kan i sig leda till att du mår dåligt, om du känner dig utanför och saknar gemenskap med andra.

Autism märks främst på två sätt:

1.  Begränsat samspel och kommunikation med andra.
2.  Stereotypa val av aktiviteter, beteenden och intressen.

Vanliga egenskaper vid autism

Du som har autism kan känna igen dig i flera av dessa egenskaper:

- Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner.
- Det kan vara svårt att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt.
- Vissa intressen tar upp en stor del av din tid.
- Det kan vara stressande att göra något som är nytt och ovant.
- Det kan vara svårt att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana.
- Du kan reagera starkt på sinnesintryck som till exempel ljud, lukter och smaker.

Källa: 1177
Exklusiv behandling från oss i Göteborg

Vi vill erbjuda bästa möjliga resultatinriktade behandlingarna i Göteborg. Hos våra erfarna och engagerade medarbetare får du personlig service och ett varmt omhändertagande. Här finns det behandlingar och produkter av högsta klass i en harmonisk och fridfull atmosfär.


Länka från din hemsida


medlemsbanner
Pokal: -
Unik besök: 52
Betyg: 0
Röster: 0
Stjänor: 0
Populäritet: 0%
Inlagd: 2020-04-18

Till din skönhetssalong

Gör din röst hörd!
För musen över stjärnorna under huvudrubriken och klicka för att sätta ditt betyg.

Bli medlem