Bild, Parasiter

En parasit är en organism som lever i en annan levande organism. De parasiter som sprids via livsmedel och dricksvatten och som kan orsaka sjukdom hos människor är olika arter av maskar och encelliga organismer. Vissa parasiter kan leva i människans tarmkanal utan att orsaka några symtom alls, men vanligast är att den som blivit infekterad får mer eller mindre kraftiga diarréer. En del parasiter kan tränga in i muskler eller andra vävnader och utvecklas där. Dessa kan orsaka illamående, magsmärtor och muskelsmärtor. Det finns också parasiter som kan orsaka allvarlig sjukdom hos den som infekteras.

Parasit som bara infekterar människor

Cyclosporainfektion orsakas av en parasit som bara infekterar människor. Smittämnet utsöndras med avföringen och sprids främst via förorenat vatten eller livsmedel.

Symtom

Långvariga diarréer och buksmärtor
Många får inga symtom alls.
Sjukdomen självläker vid normalt infektionsförsvar, men ibland kan vätskeersättning behövas.
Inkubationstiden är cirka en vecka.

Källa: Folkhalsomyndigheten - Livsmedelsverket Vi önskar dig god hälsa, glädje och lycka till!


skönhetsmedalj 3

Unik besök: 725
Betyg: 3 av 5
Röster: 1
Populäritet: 3.01%
Uppdaterad: 2022-04-01

 
Betygsättning: klicka på stjärnorna.
Logotyp SkönhetMakeClean

En städfirma med lång erfarenhet och bred kunskap inom miljöstädning.

Hemsida