Bild, BMI räknare

Här kan du räkna ut ditt BMI som är förhållandet mellan din vikt och din längd. Ta reda på om du ( kvinna eller man) behöver ändra din livsstil.


Din vikt?
Din längd?
Ditt BMI
Mer info

Undervikt (BMI: 0 - 18.5)

Du är underviktig.

Normalvikt (BMI: 18.5 - 25)

Du är normalviktig. Viktminskning rekommenderas inte, men en hälsosam kost och fysisk aktivitet är bra för dig.

Övervikt (BMI: 25 - 30)

Ditt BMI visar att du är överviktig. Det är viktigt att du inte ökar din vikt ytterligare, utan snarare försöker att minska den. Om ditt BMI är högre än 27 är risken för fetmarelaterade hälsoproblem är högre. Nya undersökningar visar att kvinnor med BMI 27.3 och män med BMI 27.8 har en ökad förekomst av högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdom.

Fetma (BMI: 30 - 35)

Ditt BMI visar att du har en hälsoskadlig övervikt. Du har ökad risk att få sjukdomar som diabetes typ II, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar och belastningsskador. Om din vikt är etablerad på denna nivå och du har försökt att gå ner i vikt flera gånger samt har följdproblem, kan överviktsskirurgi vara något för dig.

Allvarlig fetma (BMI: 35 - 40)

Ditt BMI visar att du har svår fetma. Om du har ett BMI på 35-39,9 har du en dramatiskt ökad risk att få sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador. Överviktskirurgi kan vara lämpligt för dig.

Mycket allvarlig fetma (BMI: 40+ över)

Ditt BMI visar att du har mycket svår fetma. Du är redan sjuk eller har en dramatiskt ökad risk för diabetes typ II, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, sömnstörningar, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador.

Källa: AkutläkarnaExklusiv behandling

Bästa möjliga resultatinriktade behandlingarna i staden Göteborg. Hos våra erfarna och engagerade medarbetare får du personlig service och ett varmt omhändertagande. Här finns det behandlingar och produkter av högsta klass i en harmonisk och fridfull atmosfär.


skönhetsmedalj 1

Unik besök: 1340
Betyg: 5 av 5
Röster: 3
Populäritet: 15.06%
Uppdaterad: 2022-02-04

 
Betygsättning: klicka på stjärnorna.
Logotyp SkönhetMakeClean

En städfirma med lång erfarenhet och bred kunskap inom miljöstädning.

Hemsida